PHP

PHP je skriptni programski jezik pomoću kojeg možete kreirati website na serveru, popunjenu dinamičkim sadržajem.  

Kurs je namijenjen početnicima koji imaju želju da nauče kako da kroz PHP jezik naprave dinamičku web aplikaciju koja komunicira sa bazom te obavlja osnovne CRUD funkcije. 

Od polaznika kursa se očekuje da razumiju osnove programiranja te je poželjno (ali ne i nužno) da imaju elementarno znanje o bazama i SQL jeziku. Cilj kursa je da po njegovom završetku, svako od polaznika ima znanje da samostalno isprogramira website. 


Ask us a Question or leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *